"Medvědí smečka" 

 
 

Kennel
MEDVEDI SMECKA
 

  ....scroll down ....scroll down....scroll down....scroll down....scrol down....  
 
ÚVODNÍ STRÁNKA
Home
NAŠI PSI
Our dogs
ŠTĚŇATA
Puppies
MYSLIVOST
Hunting
VÝSTAVY
Show
FOTOGALERIE
Photo gallery
RESCUED CLUMBERS
 
KONTAKT
Contact
NAPIŠTE NÁM
Write us
clumber@clumber.cz

 

 
   
....Naši psi.....Our dogs....

 
Little HELEN

Shogun´s Boop-A-Doop Girl
AKC SR 46102002     ČLP/CS/256


 
Little IRA

 Spice Twice Bohemia Rapsodie
 FIN 28870/04
 ČLP/CS/195

 

ONDRA

 Cherwood´s Snowbear
 DKK 11925/2003
 ČLP/CS/180

OUR  FRIENDS
DEXTER + MAJA

...Dexter is sire Ira´s puppies...

Belcrum Billy The Kid
England: No.AE04232903
Croatia: HR 10002 CL

OUR  FRIENDS
MISSY + ANDREA
...Missy is Cairo´s puppy...
 Fantasy Free z Jirkovské osady
ČLP/CS/196  
MET CLUMB.Sp.51/H/05
 
....Duhový most....Rainbow bridge.... 
 
CINDY

Cindy Pejšar
10.03.1997 - 21.10.2010
 ČLP/CS/44/2000
She was my (Zuzana´s) darling......
I very  miss her ......

 

CHILI
Baileys Medvědí smečka
ČLP/CS/240 
MET CLUMB.Sp.????

He lived with Andrea in Hungary and she very loved him .........

 

TWYNSTAR
Twynstar of Timiscaming 
ČLP/CS/31/97

12.10.1995 - 27.07.2009
He had nice life with my friend Hana and Pepa

 

CAIRO
Cairo Bohemia Clumber
 ČLP/CS/73/2000

 

BOŽENA
 Pegy z Hadí Řeky
 ČLP/NK/617/95

"Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí.

Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý-tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila.
Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji.

Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce.
A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete............""When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.
All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.
They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.
Then you cross Rainbow Bridge together............"